TRUECRYPT, programa per xifrar dades a l’ordinador i complir amb la LOPD

Com XIFRAR DADES a l'ordinador per a complir amb la Llei de Protecció de Dades (LOPD). 

Els advocats, per a complir amb la LOPD no només és necessari inscriure'ns a l'Agència de Protecció de dades, sinó que a més, al tractar dades de protecció alta (dades de salut, ideologia...) és necessari que protegim aquestes.

Cal posar una contrasenya a l'ordinador, i es recomana encaridament xifrar les dades que corresponguin a un nivell alt de protecció.

La manera de XIFRAR les dades a l'ordinador és utilitzar un programa que crea un disc virtual (com si tinguessis dos discos durs a l'ordinador) i aquest nou disc dur s'encripta.

Existeixen programes gratuïts per a això, com pot ser el TRUECRYPT.

TrueCrypt és una aplicació gratuïta, el codi de la qual font està disponible, que permet crear volums xifrats (ja es tracti d'un disc virtual contingut en un fitxer, una partició de disc o una unitat d'emmagatzematge USB, per exemple), de tal forma que tot el que continguin pugui ser accedit només si es coneix la contrasenya i/o fitxer clau que es va utilitzar per a la seva creació. A més el xifrat i el desxifrat ocorren en la memòria RAM, de forma transparent a l'usuari, abans de ser escrits al disc.

Encara que el programa de TrueCrypt està en castellà, la pàgina web oficial està en anglès. https://www.truecrypt.org

Si poseu al google truecrypt trobareu altres pàgines web en castellà des de les quals us podreu descarregar el programa.