Manifest contra la reforma del Codi Penal

Manifest_contra_la_reforma_del_codi_penal_2015Joves Advocats de Catalunya, a proposta de la seva Comissió de Drets Humans, davant la greu situació actual que pateix la legislació sancionadora penal i administrativa, volem fer públiques les següents manifestacions:

1) El Govern del Partit Popular, sense comptar amb l’opinió de la resta de partits i utilitzant expressions i conceptes foscos i incerts en la redacció del contingut del redactat de la reforma penal, atempta directament al principi de legalitat, abusa de la seva majoria absoluta. Així impulsa les següents reformes, amb la oposició de tota la resta de partits polítics i de gran part de la societat civil.

2) Presó permanent revisable i en general un augment generalitzat de les penes, atemptant directament a la dignitat humana i els Drets Humans. Tornem a paraules com perillositat que substitueix al concepte de culpabilitat evidenciant així una gran pobresa tècnica. Sigui o no revisable, és contrària a la Constitució Espanyola de 1978 (articles 10, 15 y 25) i als Tractats internacionals ratificats pel Regne d’Espanya.

Infraccions que fins ara eren considerades faltes, com ara les relatives a accidents de trànsit, passen a ser considerades delictes, incrementant d’aquesta manera la gravetat de no poques conductes i a això s’hi suma l’augment de penes de presó i a la previsió d’una pena de “cadena perpètua”. Queda gairebé garantit que augmentarà la població penitenciària sense que es tradueixi en un augment de la seguretat, doncs els terminis per revisar les condemnes són excessius.

3) L’abandonament del model de culpabilitat pel de perillositat on la dignitat humana es veu trepitjada, doncs s’associa el concepte de perillositat al fet de tenir un problema de salut mental, evidenciant així, que la reforma es caracteritza d’una falta de sensibilitat humana i social.

4) També mostrem el nostre rebuig envers altres reformes vinculades al Codi Penal i que afecten directament a drets fonamentals de les persones com són la Llei de seguretat privada o la Llei de seguretat ciutadana que, entre d’altres, restringeixen el dret de reunió i manifestació, aplicant fortíssimes sancions a qui participi en manifestacions o reconeixen exorbitants poders a les forces de seguretat que podran estar recolzades per membres de seguretat privada.

Les anomenades “devolucions en calent” d’immigrants a la frontera o la modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal en relació a las escoltes sense prèvia autorització judicial, que és un fet gravíssim en qualsevol Estat democràtic i de Dret.

Igualment, i en relació a la Llei de Seguretat Ciutadana es veuen vulnerats drets fonamentals com son el Dret a la intimitat en relació a la possibilitat que tenen els cossos policials a intervenir les comunicacions sense cap tipus d’Autorització Judicial.

Per tot això reclamem la necessitat de derogar la Llei de seguretat privada, la Llei de seguretat ciutadana i la nova reforma penal que són propis d’un sistema autoritari.